3. mars 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 3 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Angående utestenging av elev

Har man lov til å dra på klassetur/leirskole å utestenge en elev fordi han/hun får milde raserianfall, grunnet ADHD? Altså om lærerene bruker dette som grunn, er det lov?

Hei, fint at du har skrevet til Barneombudet om dette.

Nei, det har man ikke lov til. Det er diskriminering og utestengelse av en elev. Når man skal reise på en klassetur/leirskole, er det skolens ansvar å legge til rette for at alle elevene kan være med. Det betyr at det må være med nok voksne til å følge opp en elev som trenger ekstra oppmerksomhet, og nok voksne til å passe på at alle elevene føler seg trygge og har det bra.

Dere kan klage til rektor på at eleven ikke får være med. Hvis eleven fortsatt ikke får være med, kan dere klage til Fylkesmannen.

Fylkesmannen har som jobb å passe på at skolen følger de lover og regler. Derfor er det viktig at elever bruker den klageretten de har. Det er når elever klager at Fylkesmannen kan bidra til å løse saken.

Du kan lese mer om det å klage på denne nettsiden:

Lenke til nettside om det å klage

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv