11. desember 2017
Dette spørsmålet og svaret er over 2 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

alt for strenge fosterforeldre

Hei !
Jeg er en gutt som har bodd i beredskapshjem i 2 uker, og jeg savner foreldrene mine og broren min veldig. Vi ble flyttet på grunn av bekymringsmeldingr som ikke er sanne, Fosterforeldrene mine er så strenge at jeg har det ikke bra her, og vil ikke være her, tenker ofte på å rømme, men har tenkt at det kanskje ikke er så lurt. Barnevernet sier at jeg sannsynligvis ikke får treffe foreldrene mine på en stund eller før jul, for jeg må slå meg til ro her først, Men det vil jeg ikke, har jeg ingen rettigheter til å få snakke med og treffe familien min ?

Fortvilet gutt

Hei, så fint at du skriver til oss. Vi skjønner at du har det vanskelig for tiden.

Når et barn blir flyttet ut av hjemmet, har barn og foreldre vanligvis rett til å ha kontakt med hverandre, hvis ikke noe annet er bestemt. Det hender at barnevernet bestemmer at barnet ikke skal ha kontakt med foreldrene i starten. Det er for at barnet skal få tid til å finne seg til rette. Dette har barnevernet lov til.

Du har likevel rett til å bli hørt. Det betyr ikke at du kan bestemme alt, men at barnevernet skal høre hva du mener, legge vekt på det og gi deg en grunn hvis de bestemmer noe annet enn det du ønsker. De skal alltid bestemme det de mener er best for deg. Barnevernet har også ansvar for deg og skal passe på at du har det bra når du bor i beredskapshjem.

Det er viktig at du snakker med saksbehandleren din i barnevernet om hvordan du har det og om dine ønsker. Da kan de få mulighet til å hjelpe deg til å få det bedre. Det å rømme er ingen løsning på problemet.

Du har også rett til å få vite hvorfor du har blitt flyttet i beredskapshjem, og hva som skal skje videre. Vanligvis skal et beredskapshjem være et sted du bor for en kort periode til barnevernet finner andre løsninger. En slik løsning kan være at du flytter hjem til foreldrene dine eller over i et fosterhjem. Hvis du mener det er feil at du har blitt flyttet i beredskapshjem, er det viktig å snakke med barnevernet om dette.

På våre nettsider kan du lese mer om dine rettigheter i barnevernet.

Vi håper det løser seg, og ønsker deg lykke til.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv