14. februar 2020

Alkohol, snus og røyk

Er det ulovlig og spørre folk om de kan kjøpe snus, røyk eller alkohol for oss under 18 år?

Hei!

Det er forbudt å kjøpe eller overlate alkohol, snus og røyk til personer under 18 år. Den som skaffer alkohol, snus eller røyk til mindreårige kan straffes for dette.

Det er viktig å være oppmerksom på at også du som er over den kriminelle lavalderen på 15 år, kan bli straffet for å gjøre alkohol tilgjengelig for andre mindreårige, selv om du selv er under 18 år.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv