7. februar 2020

alkohol

hei er det sant at norske lover ikke sier noe om at det ikke er lov å drikke alkohol som mindreårig. men at det er ulovlig å kjøpe alkohol til mindreårige

Tema: Aldersgrense

Hei,

Det står ikke noe i alkoholloven om at det er lov å drikke før man er 18 år. Loven sier heller ikke noe direkte om at det ulovlig å drikke alkohol dersom man er under 18 år. Men det er forbudt å selge eller overlate alkoholholdig drikk til personer under 18 år.

Det er altså slik at det er den som skaffer alkoholen til mindreårige, som gjør en ulovlig handling, og dermed kan straffes.

Dersom noen ser at mindreårige barn drikker alkohol kan de ta kontakt med foreldre eller barnevernet.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv