1. november 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Alkohol

Hvis foreldrene dine er svært bekymret for deg og trenger hjelp, kan de kontakte lege, politiet eller barnevernet for å få hjelp til å passe på at du ikke ruser deg.

Hva kan politiet, lege og barnevernet, hvis mine foreldre kontakter de?

Hei, og takk for at du skriver til oss igjen.

Både politi, barnevern og lege kan på forskjellige måter hjelpe deg og foreldrene dine med å finne ut hvordan du kan komme ut av problemene. Vi skriver mer om disse under.

Først vil vi fortelle om en to andre tjenester som det kan føles lettere å ta kontakt med.

Det første er Rustelefonen. Der kan du ta kontakt på telefon eller chatDe er der for å gi råd, og for at du skal kunne prate med noen som kan mye om akkurat det du lurer på.

Det andre er familievernkontoret. Deres oppgave er å hjelpe familier til å få det bra sammen. De kan også hjelpe til når noen føler seg deprimert. De som jobber der er flinke til å snakke med personer og familier som har det vanskelig, og deres jobb er å hjelpe til så man får det bedre. Tilbudet er gratis, og både du eller du sammen med foreldrene dine, kan ta direkte kontakt med dem for å be om råd eller en samtale.

Legens oppgave er å hjelpe med å ivareta din psykiske helse. For eksempel kan legen henvise deg videre til psykolog eller andre som kan hjelpe deg med å komme ut av problemene.

Barnevernet kan gi foreldre hjelp og støtte til å ta våre på barna eller ungdommene sine. Barnevernet kan sammen med foreldrene, og deg, vurdere hvilken hjelp familien trenger. Det er mange ulike ting barnevernet kan hjelpe med. For eksempel kan de gi råd og veiledning om hva foreldrene dine kan gjøre for å hjelpe deg. Også her er målet å bidra til positiv endring hos deg og familien din.

Til slutt politiet. Hvis politiet blir bekymret for deg, kan de innkalle deg og foreldrene dine til en bekymringssamtale. Da vil politiet høre om hva som kan være grunnen til at du har problemer, og etterpå vil dere sammen forsøke å komme fram til hva som kan gjøres. Dere kan for eksempel bli enige om at du inngår en avtale om ikke å ruse deg. Målet er at du og foreldrene dine skal få hjelp til å snu livet ditt i en positiv retning. Vi har skrevet mer om bekymringssamtaler her.

Vi håper dette ga svar på spørsmålet, og at du får snakket med noen så du kan få hjelp til å få det bedre!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv