29. mars 2016
Dette spørsmålet og svaret er over 3 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Aldersgrense på Snapchat

Hvorfor er det 13 års grense på Snapchat kan det ikke være 12??

Hei.

Det er de som har laget Snapchat som har satt aldersgrensen. Vi vet ikke hvorfor de har valgt denne aldersgrensen. Antageligvis mener Snapchat at tjenesten passer best for personer over 13 år. Det kan blant annet handle om å beskytte barn og om trygghet for de som bruker Snapchat.

Du kan lese mer om sosiale medier og aldersgrenser på nettsidene våre.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv