31. oktober 2018

Abort?

Hei, jeg tror kanskje jeg er gravid. Er det noen måte jeg kan ta en abort uttenant faren min finner ut?

Hei,

Faren din trenger ikke å få vite at du tar abort.

Reglene er sånn at foreldre vanligvis skal informeres hvis den gravide er under 16 år og ønsker å ta abort. Det er for at du skal få den støtten du trenger. Mange synes tiden etter en abort er vanskelig. Foreldre kan, og vil, ofte være til god støtte i denne tiden.

Denne regelen er imidlertid ikke absolutt. Det er legen som vurderer – og er den som til slutt avgjør – om begge foreldrene, bare en av dem, eller ingen skal vite om en abort. Da må legen først snakke med den som ønsker abort, og sjekke ut om det er gode nok grunner til at foreldrene ikke skal informeres. Les mer om hva du bestemmer om din egen helse

Vårt råd er at du aller først tar en graviditetstest. Den kan du kjøpe på butikken eller apoteket. Er du usikker på hvordan du går fram, så kan du snakke med helsesøster på skolen. Dersom du vil gjøre dette et annet sted enn på skolen, får du god hjelp ved helsestajon for ungdom. Det er gratis.

Det kan være lurt å snakke med noen som er eksperter på dette. Amathea er et sted du kan ringe for å få veiledning om abort. Der får du snakke med noen som kan mye om dette. Hverdager mellom 08.00-20.00 tlf. 815 32 005.

På nettsiden til ung.no vil du også finne mer informasjon om abort og dine rettigheter rundt dette. Les mer her

Vi håper du finner ut av det.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv