18. april 2018
Dette spørsmålet og svaret er over 1 år gammelt. Lover og regler kan ha endret seg siden da. Spør gjerne på nytt om du er usikker.

Kan politiet gå til sak for å få på plass et barnevernstiltak?

Hei! Eg trenger hjelp, men veit ikkje kem eg må hendvende meg til. Har store psykiske vansker som ingen forstår årsaken til, og aller minst de "utypiske" symptomene eg får. Har hatt mye kontakt med politiet og andre nødetater. Så mye at det er gått fra flaut til skammelig. Har nå vore innlagt i 4 måneder samenhengende uten å være heim om eller ute uten personale på ei psykiatrisk avdeling. Har de siste 5/6 ukene låge på ei akutt lukka avdeling for voksene. Har en helt normal familie situsjon, og foreldre som virkelig bryr seg. Problemet: eg klarer ikkje å ta til meg omsorgen de gir. Har gjort ting de siste åra som har ført til at eg har blitt undersøkt og erklært strafferettslig utilregnelig i henhold til bokstav d. Det blir no jobba med å plassere meg på enetiltak. Men eg vil ikkje bli tatt hånd om av barnevernet. Hva kan eg gjøre for å stoppe det? Har eg noen retter der? Og ikkje minst ka vil de si å leve på enetiltak? De sier det er "frivillig" men e det virkelig det? Politiet sier de vil fengsle meg eller gå til rettsak mot meg om eg skriver meg ut eller ikkje reiser på barnevernsinstitusjon. Er "frivillig" innlagt, men vil bare heim. I tillegg sier barnevernet og bufetat at det blir rettsak om eg ikkje går med på det. Og at det er det politiet som bestemmer og ikkje barnevernet om det blir sånn (altså i henhold til om de skal ta over omsorgen for meg eller ikkje. Og at det er politiet som bestemmer om barnevernet har interesse av dette eller ikkje) Har de myndighet til det? Ka skal eg gjøre? Ingen kan si meg noe konkret, og snakke med noen får eg heller ikkje. Barnevernet har jobba med saka siden desember/januar, men veit fremdeles ikkje noe meir. Hva er mine rettigheter opp i alt dette? Hva kan eg gjøre? Har mista motet på at dette vil gå bra. Er livredd for at ett år i barnevernet sin omsorg vil ødelegge meg ende meir enn ka eg er no. At det å flytte meg til en ny plass bare blir å forskyve problemet. I tillegg hjelper det ikkje akkurat at det tenkte tiltaket ligger 695 km unna hjemstedet mitt.. føler meg så hjelpesløs. Ingen kan hjelpe, og alle sier at eg har mye makt opp i alt dette, men samtidig lytter ingen. Ka kan eg gjøre sjølv for å ordne opp i dette? Vil ikkje oppleve enda et år med over 20 akuttinleggelser ,der flere varer over flere uker, og over 35 "møter" med politiet og andre nødetater. Plis hjelp meg, ved å gi meg råd om ka eg sjølv kan gjøre. Forventer ikkje meir enn ett.
Mvh. – meg

Hei, vi forstår at du har det veldig vanskelig og vil gjerne hjelpe deg videre.

Ut fra det du skriver er det litt vanskelig for oss å gi riktig informasjon om dine rettigheter. Vi vil gjerne at du sender en e-post til post@barneombudet.no eller ringer til oss på 22 99 39 50 og ber om å få snakke med Sanne.

Du skriver ikke noe om advokat. Du har rett på advokat som skal ivareta dine interesser. Dette skal være din advokat, ikke foreldrene dine eller barnevernets advokat. Det betyr at advokaten din skal snakke med deg, og høre hva du ønsker. Dersom du ikke er fornøyd med advokaten din, kan du be om å få bytte.

Hvis du trenger mer hjelp med lover og regler, kan du også ta kontakt med Barnas Jurist. De gir gratis rettshjelp til barn og unge og kan se på saken din. De er vant til å snakke med ungdom og kan hjelpe deg videre. Du kan enten ringe eller sende en e-post til dem. Her finner du deres nettside.

Vi håper du tar kontakt, enten til oss eller til Barnas jurist.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv