Gå til toppen

Sommerjobb og dine rettigheter

Nå er det snart sommerferie og det er sikkert mange av dere som har en sommerjobb eller har lyst på en.

Her har vi samlet informasjon du trenger for å være godt rustet til sommerjobben.

Aldersgrense, hvor kan jeg jobbe og hvor mye

Det står i barnekonvensjonens artikkel 32 at arbeid ikke skal gå utover skole eller helsa di.

Hvis du vil jobbe før du fyller 15 år må foreldre dine godkjenne det. Fra du er 13 år kan du ta en enkel jobb.

Du kan blant annet ikke jobbe mellom 20.00 og 06.00 før du er 15 år. Når du har fylt 13 år kan du jobbe opp til 7 timer i døgnet på undervisningsfrie dager og 25 timer i uka i undervisningsfrie uker.

Er du under 15 år så skal ikke arbeidstiden være mer enn to timer de dagene du er på skolen. Hvis du går på skolen i den uka du jobber skal arbeidstiden ikke være mer enn 12 timer i uka.

Er du under 18 år skal du ha minst 12 timer fri mellom hver arbeidsperiode.

I jobbhåndboka står det om hvor mye du kan jobbe etter hvor gammel du er.

Kontrakt 

Det står i arbeidsmiljøloven at man skal ha en arbeidskontrakt. Det er for å passe på at alle får det de har rett til og at det ikke blir noen misforståelser.

I en kontrakt skal det stå hvor mye du skal jobbe, hvor mye du skal tjene og hva du skal jobbe med. Du kan lese mer om kontakter her:

Lenke til LOs side om kontrakter

Her kan du lese mer om retten til å ha arbeidskontrakt 

Opplæring 

Arbeidsgiveren din har plikt til å gi deg god nok opplæring til at du kan utføre jobben uten problemer. Du skal ha lønn i opplæringstiden.

Lønn

Det er ikke noe minstelønn i Norge, men det er avtaler som sier noe om hvor mye man skal tjene etter hva slags bakgrunn og erfaring man har. Det er opp til deg og arbeidsgiveren din å bli enige om lønn. Du har krav på overtidsbetaling og skal ha lik lønn som andre på din alder som gjør samme arbeid som deg uavhengig av kjønn.

Her kan du lese mer om lønn og tariff i jobbhåndboka

Pauser

Du har rett til minst en hvilepause hvis du jobber mer enn 5 1/2 time om dagen.

Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også. Avtale om pause skal inngås skriftlig

Overtid

Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha når du jobber lengre enn 9 timer om dagen og 40 timer i uka.

Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40 prosent av vanlig timelønn

Ferie

Hvis du er under 18 år og går på skole, skal du ha minst 4 ukers fritid i året, minst 2 uker i sommerferien. Arbeidsgiveren har lov til å bestemme ferietidspunktet. Men dette skal drøftes med deg.

Hvis du blir syk

Dersom du har jobbet i minst fire uker hos samme arbeidsgiver har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag.

Helligdager og offentlige høytidsdager

Har bedriften tariffavtale er du sikret lønn for alle “røde” fridager. Uten tariffavtale har du bare krav på lønn for 1. og 17. mai.

Når du slutter i jobben

Du har krav på skriftlig attest og feriepenger, uansett hvor lenge eller kort du jobber.

LOs sommerpatrulje

Her kan du lese og se mer om LOs sommerpatrulje. Hvis du er misfornøyd med arbeidsforholdene der du jobber kan du si ifra til LO.

Fra 15. mai til 15. august kan du ringe LOs sommerpatruljetelefon på 8 100 1999 eller send sms SP til 2030.

Lenke til side om sommerpatruljen