Gå til toppen

Prosjekt 2017 – 2018: Voldsfri barndom – god helse

Barneombudets hovedprosjekt i 2017 og 2018 er å jobbe for at barn, ut fra et helseperspektiv, skal sikres en voldsfri barndom.

Vold og overgrep mot barn og unge er et av våre store samfunnsutfordringer. Det er et betydelig, men undervurdert folkehelseproblem. Det er ødeleggende for det enkelte utsatte barn, og etterlater seg barn i stor fare for å utvikle fysisk og psykisk uhelse, og fare for rusproblemer, utenforskap  og læringstap.

Resultatet av del én av prosjektet lanseres 6. mars. Les mer om dét arrangementet her.

Les Barneombudets rapport om seksuelle krenkelser mellom ungdom her.

«Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» – Barneombudets rapport om barn som er utsatt for vold eller overgrep. (PDF)

Målet med prosjektet

Helsetjenesten er helt sentral i alle faser av arbeidet mot vold. Barneombudets mål er at ansatte på alle nivåer i helsetjenesten må styrkes og trygges i dette arbeidet. Også på et overordnet nivå må helsetjenesten stå fram med en klar og tydelig forpliktelse på hvordan de ulike delene av tjenesten skal jobbe med dette.

Hjelpeapparatet som møter barn utsatt for vold og overgrep må vite hva barna trenger og hvordan barna skal bli møtt. Barn og unge må naturligvis involveres i dette arbeidet.

Deltagere i prosjektet

Fra høynivåmøtet der Barneombudet samlet landets helsetopper.

Barneombudets prosjekt er delt inn i to deler. Den ene delen handler om barn og unges medvirkning i arbeidet mot vold og overgrep. Her får vi råd fra både barn og unge som selv er utsatt for vold og overgrep. I tillegg snakker vi med ungdom som gir oss råd om hvordan man bør forebygge overgrep mellom jevnaldrende.

Den andre delen av prosjektet er rettet direkte mot beslutningstakere som kan bidra til å forebygge vold og overgrep mot barn og unge. Her inviterer vi relevante toppolitikere, direktører og beslutningstakere fra ulike dele av helseforvaltningen, sammen med ledere fra ulike fagforeninger til det vi kaller høynivåmøter.

Målet med høynivåmøtene er at aktørene forplikter seg ut fra et helseperspektiv å jobbe konkret mot målet om å sikre en voldsfri barndom.

Prosjektet ferdigstilles våren 2018. Resultatet av prosjektets del én lanseres 6. mars. Les mer om dét arrangementet her.