Gå til toppen

Presse

Kommunikasjonsrådgiverne hos Barneombudet har ansvar for kontakt med media, nettstedet, kommunikasjon i sosiale medier og å tilrettelegge for løpende kommunikasjonsarbeid.

Pressekontakt er Kari Stenquist (977 44 369).

Vårt pressevaktnummer er 412 67 127 (ikke SMS). Da settes du over til rådgiveren som har pressevakt. Du kan også sende e-post til presse@barneombudet.no.

Vår offentlige journal finner du her.

Pressefoto

Lenke til pressefoto av barneombud Inga Bejer Engh

Lenke til pressefoto av andre ansatte hos Barneombudet

Hva kan Barneombudet kommentere?

Barneombudet har som mål å informere målrettet og effektivt til våre målgrupper. Vi kommenterer temaer som handler om rettighetene til barn og unge, deres behov og interesser.

Kommentarene vi gir er av prinsipiell karakter og vi prioriterer henvendelser som er knyttet til Barneombudets arbeid.

Hva kan vi ikke kommentere?

Barneombudet kommenterer ikke enkeltsaker, eller saker der det er konflikt mellom barn og foresatte. Unntaket er dersom dette helt klart går utover hva som er det beste for barnet.

Vi kan heller  ikke uttale oss i saker som er under politietterforskning eller som ikke er avsluttet i domstolen.

Les mer om rammene Barneombudet arbeider innenfor:

Lov om barneombudLov om barneombud

Instruks for barneombudetInstruks for barneombudet