Gå til toppen

Masteroppgave i juss?

Barneombudet kommer jevnlig med forslag til områder som vi mener bør tas opp i masteroppgaver i juss. Vi legger fortløpende ut tema vi synes er interessante. Nedenfor ser du de tema vi er mest opptatt av nå:

  1. Barns ytringsfrihet opp mot foreldrenes veiledningsrett og dermed rett til evt å kreve samtykke.
  2. Barns rett til personvern og foreldres veiledningsrett, for eksempel retten til å tilbakeholde informasjon om hva barnet har fortalt i samtaler med barnevern, Bup, skole etc.
  3. Partsrettigheter for barn på ulike felt, for eksempel skole, barnevern, helse og utlendingsfeltet.
  4. Barns medvirkning i hjelpetiltak i barnevernet.
  5. Rettslig stilling for barn som er frivillig plassert i barneverninstitusjon.
  6. Aldersdiskriminering av barn, nytt lovverk og forskrift samt manglende klagemuligheter.
  7. Klagesystemet i saker etter opplæringslovens kapittel 9 A
  8. Behovet for rettshjelp i saker etter opplæringsloven. Oppgaven kan være innenfor utdanningsrett og rettssosiologi, gjerne 60 poeng.
  9. Uhjemlet tvangsbruk i skolen, forholdet til Grunnloven § 100 og nødvergebestemmelsen i straffeloven.

Listen ble sist oppdatert 15.08.2019

For mer informasjon om tema og problemstillinger kan du ta kontakt med fagsjef Camilla Kayed på e-post ck@barneombudet.no eller på tlf 22 99 39 64.