Gå til toppen

Masteroppgave i juss?

Barneombudet kommer jevnlig med forslag til områder som vi mener bør tas opp i masteroppgaver i juss. Vi legger fortløpende ut tema vi synes er interessante. Nedenfor ser du de tema vi er mest opptatt av nå:

  1. Barns ytringsfrihet opp mot foreldrenes veiledningsrett og dermed rett til evt å kreve samtykke.
  2. Barns rett til personvern og foreldres veiledningsrett, for eksempel retten til å tilbakeholde informasjon om hva barnet har fortalt i samtaler med barnevern, Bup, skole etc.
  3. Aldersgrenser i psykisk helsevern ved bruk av tvang mot barn, innleggelser og klagemulighet når barn er under 12 år og mellom 12-16 år.
  4. Partsrettigheter for barn på ulike felt, for eksempel skole, barnevern, helse og utlendingsfeltet.
  5. Barns medvirkning i hjelpetiltak i barnevernet.
  6. Rettslig stilling for barn som er frivillig plassert i barneverninstitusjon.
  7. Aldersdiskriminering av barn, nytt lovverk og forskrift samt manglende klagemuligheter.
  8. Klagesystemet i saker etter opplæringslovens kapittel 9a
  9. Behovet for rettshjelp i saker etter opplæringsloven. Oppgaven kan være innenfor utdanningsrett og rettssosiologi, gjerne 60 poeng.
  10. Uhjemlet tvangsbruk i skolen, forholdet til Grunnloven § 100 og nødvergebestemmelsen i straffeloven.

Listen ble sist oppdatert 23.04.2018

For mer informasjon om tema og problemstillinger kan du ta kontakt med fagsjef Camilla Kayed ck@barneombudet.no tlf 22 99 39 64.