Gå til toppen

Besøk fra barneombudet i Kasakhstan

Zagipa Baliyeva ble utnevnt til barneombud i Kasakhstan tidligere i år.

6.-10. juni 2016 besøkte hun og en stor delegasjon fra Kasakhstan Norge for å lære om hvordan Barneombudet i Norge arbeider. Delegasjonen var spesielt interessert i å få en bedre forståelse på hvordan vi arbeider med sårbare grupper av barn i Norge.

Besøket ble organisert av UNICEF og Barneombudet. Ved siden av å besøke Barneombudet, møtte Baliyeva og delegasjonen flere departement, Oslo Tingrett, Riksadvokatembetet og representanter fra barnevernet.

Barneombudet har et internasjonalt prosjekt der vi bistår land som ønsker å opprette barneombud eller liknende institusjoner. Vi jobber også med å styrke barneombud og liknende overvåkningsorgan i flere land.

Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med barneombudet i Kasakhstan.

FullSizeRender

På bildet ser vi barneombudene Zagipa Baliyeva og Anne Lindboe.