Gå til toppen

Barneombudet besøkte Kirgisistan og Kasakhstan 2016

Barneombud Anne Lindboe og seniorrådgiver Anders Cameron besøkte 14.-18.2 Kasakhstan og Kirgisistan.

Barneombudet samarbeider med Penal Reform International om å styrke barns rettigheter i Sentral-Asia (Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan). Målet med prosjektet er at landene i regionen skal få sterkere ombudsfunksjoner for barn – enten egne barneombud, eller sterke barnerettighetsavdelinger under sivilombudsmannen.

Representanter fra Barneombudet har besøkt regionen to ganger tidligere, men det er første gang Anne Lindboe besøker regionen.

I løpet av det tre dager lange besøket deltok Barneombudet på et regionalt samarbeidsmøte mellom ombudene i Kasakhstan, Kirgisistan og Tadsjikistan, holdt innlegg på en konferanse om vold mot barn og hadde interessante møter med barnerettighetsorganisasjoner fra Kirgisistan og Kasakhstan.

I Kasakhstan er det besluttet å opprette et barneombudskontor, og Barneombudet var i møter med både visestatsminister Dariga Nasarbayeva og høyesterett i Kasakhstan for å bidra med råd og erfaringer om hvordan et ombudskontor kan organiseres og drives.

Myndighetene i Kasakhstan uttrykte ønske om videre samarbeid i forbindelse med opprettelsen av et barneombud i landet. Vi besøkte også et ressurssenter for barn som er dømt for kriminelle handlinger.

Tadsjikistan planlegger også å opprette barneombud, og vi ønsker å utvikle vårt samarbeid med myndighetene, Penal Reform International, ombudskontorene og andre partnere i regionen for å sikre styrking av barns rettigheter i alle de tre landene.