Gå til toppen

Barneombudet besøkte Chile 2015

13.-17.12.2015 besøkte barneombud Anne Lindboe og seniorrådgiver Anders Cameron Santiago i Chile.

Chile er i ferd med å opprette et barneombud, og planen er at ombudet i Chile skal likne ganske mye på Barneombudet i Norge. Vi var derfor invitert av det nasjonale barnerådet Consejo de la Infacia for å bidra med kunnskap og erfaringer fra hvordan vi jobber i Norge.

Det to dager lange programmet for besøket var svært innholdsrikt, og vi deltok blant annet i møter med flere statsråder, høyesterett, akademikere på universitetet og forskjellige barnerettighetsorganisasjoner. I tillegg til barneombudet fra Norge, deltok representanter fra Argentina og Colombia.

Den norske ambassaden i Santiago hadde en aktiv rolle under besøket. 15.12.2015 ble det signert en avtale mellom Norge og Chile om et ønske om videre samarbeid om barns rettigheter.

Etter planen vil det i løpet av 2016 bli opprettet barneombud i Chile.