Gå til toppen

Barneombudet besøker Tunisia

Barneombud Anne Lindboe sammen med barneministeren Samira Maraii

Barneombud Anne Lindboe sammen med barneministeren Samira Maraii

Denne uken besøker Barneombudet Tunisia. Tunisia er ett av landene Barneombudet bistår i opprettelsen av et barneombud.

– Tunisia skal lage nye lover og nye institusjoner etter revolusjonen. Da er det viktig å ha med seg barns rettigheter, sier barneombud Anne Lindboe.

Tunisia var arnestedet for «den arabiske våren», og har løftet fram menneskerettigheter og demokrati. Mens uro og konflikter preger resten av regionen, har «Den tunisiske kvartetten» fått Nobels fredspris for sitt arbeid for å bygge demokrati i Tunisia.

– Det er en svært spennende tid for Tunisia, som er et forbilde for resten av regionen, sier Lindboe.

Barneombudet samarbeider med Unicef om å hjelpe flere land med å opprette barneombud. De var også med på reisen til Tunisia.

Skal få eget barneombud
Tunisia har vedtatt i sin nye grunnlov at det skal opprettes en egen kommisjon for menneskerettigheter. I denne skal det også være en person som skal passe særlig på barna sine rettigheter.

Det norske barneombudet var i Tunisia for å dele sine erfaringer, og har hatt møter med utdanningsministeren, barne- og familieminister, flere frivillige organisasjoner, og flere medlemmer av parlamentet – Tunisias Storting.

Anne Lindboe sammen med Mohamed Salah Kheriji fra menneskerettsorganisasjonen LDTH.

Anne Lindboe sammen med Mohamed Salah Kheriji fra menneskerettsorganisasjonen LDTH.

Barneombud Anne Lindboe møtte også en representant for menneskerettighetsorganisasjonen LTDH (League Tunisienne des Droits de l’homme), som kommer til Oslo for å motta Nobels Fredspris den 10. desember.

– Det er stor interesse for barns rettigheter, og for å få en i landet som passer på at rettighetene blir fulgt. Det er viktig at de får en person som kan være talsperson for barns rettigheter. Barn har ikke stemmerett, og blir ikke hørt på samme måte som voksne. Derfor er et barneombud viktig, sier Lindboe.

Barneombudet besøkte Tunisia samtidig med visepresidenten i Stortinget, Marit Nybakk. Begge to møtte representanter fra det tunisiske parlamentet, og delte erfaringer om den norske ordningen for å passe på barns rettigheter.

Norge var verdens første
Norge var det første landet i verden som opprettet et barneombud, i 1981. I dag har 70 land enten barneombud, eller ordninger som ligner på det norske barneombudet.

Det viktigste de gjør er å passe på at barns rettigheter blir fulgt. Det norske barneombudet er en talsperson for barns rettigheter, og skal være en pådriver for at det blir laget gode lover for å beskytte barn, og at disse lovene blir fulgt i praksis.

Du kan lese mer om barns rettigheter og FNs barnekonvensjon her.

Mange land ønsker å lære av det norske barneombudet. På kontoret i Oslo mottar barneombudet jevnlig besøk fra andre land som ønsker å lære av Norge, som for eksempel Peru.

Her kan du lese mer om Barneombudets internasjonale arbeid.