Gå til toppen

Barneombudets internasjonale arbeid

Barneombudet samarbeider med  andre land om opprettelse eller styrking av barneombudsordninger.

Helt siden Barneombudet ble opprettet i 1981 har det vært stor internasjonal interesse for barneombudsordningen. Mange land har sett hvordan et fritt og uavhengig Barneombud kan sikre barns rettigheter i samfunnet på en god måte.

Et barneombud eller tilsvarende overvåkningsorgan er viktig for å virkeliggjøre barnekonvensjonen, blant annet ved å få barns stemme fram i samfunnsdebatten og tale barns sak i viktige politiske prosesser der barn ikke har innflytelse.

FNs Barnekonvensjon understreker betydningen av at barn skal bli hørt og at samfunnet alltid skal ta hensyn til barns beste. FN understreker også betydningen av at det opprettes egne, uavhengige kontorer som kan overvåke at barns interesser blir ivaretatt. I Europa i dag er det nå 45 barneombud eller liknende institusjoner, mange er inspirert av den norske modellen. På verdensbasis regner vi med over 70 institusjoner.

Europeisk nettverk for barneombud (ENOC)
Barneombudet har alltid definert vårt hovedarbeidsområde til barn i Norge. Dette følger av vår lov og vårt mandat. Vi har allikevel også innsett at vi har et internasjonalt ansvar.

I 1996 tok Barneombudet initiativet til å opprette ENOC, et Europeisk nettverk for barneombud. Derfor har Barneombudet også alltid forsøkt å prioritere å ta imot besøk til vårt kontor for å gi informasjon om barneombudsordningen.