Gå til toppen

Hvem jobber på kontoret?

Her finner du en oversikt over alle som jobber hos Barneombudet. Kontoret er delt i tre avdelinger: fag-, administrasjons-, og kommunikasjonsavdeling.

Høyoppløselige bilder finner du på vår Flickr-side.

Fagavdelingen

Avdelingen tar imot henvendelser fra enkeltpersoner, skriver høringsuttalelser og innspill til utvalg. Avdelingen gjør faglig forarbeid for barneombudet.


Camilla Kayed er fagsjef

Hun har fagansvar for barnefaglige spørsmål og ansvar for rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet. Hun er stedfortredende barneombud.

E-post: camilla.kayed(a)barneombudet.no


Elin Saga Kjørholt er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barn og vold og barnekonvensjonen.

E-post: elin.saga.kjorholt(a)barneombudet.no


Anders Prydz Cameron er seniorrådgiver

Han er rådgiver på migrerende barn og barn i konflikt med loven.

E-post: anders.prydz.cameron(a)barneombudet.no


Silje Steinardotter Hasle er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på skole, skolemiljø, spesialundervisning og barn med funksjonsnedsettelser

E-post: silje.steinardotter.hasle(a)barneombudet.no


Tone Barlund er rådgiver

Hun er rådgiver og saksbehandler på saker om barnerett, skole og familie.

E-post: tone.barlund(a)barneombudet.no


Kjersti Botnan Larsen er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barnehage, skole og skolemiljø.

E-post: kjersti.botnan.larsen(a)barneombudet.no


Sanne Hofman er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barnerett og barn som vokser opp i fattigdom.

E-post: sanne.hofman(a)barneombudet.no

Mathias Lia Nordmoen er seniorrådgiver

Han er rådgiver på saker om barnevern og personvern.

E-post: mathias.lia.nordmoen(a)barneombudet.no

Kjersti Karlsen er seniorrådgiver

Hun er rådgiver på barn og unges helse.

kjersti.karlsen(a)barneombudet.no


Morten Hendis er seniorrådgiver

Han er rådgiver på skolemiljø, spesialundervisning og barn og unges psykiske helse.

E-post: morten.hendis(a)barneombudet.no

Ida Granmo Hertzberg er rådgiver

Hun er rådgiver på barnevern.

E-post: ida.granmo.hertzberg(a)barneombudet.no

Anne-Stine Solberg er juridisk konsulent

Hun saksbehandler enkeltsaker som kommer inn til kontoret.

Frøydis Enstad er seniorrådgiver (i permisjon)

Hun er rådgiver på barn og unges helse.

E-post: froydis.enstad(a)barneombudet.no

Kommunikasjonsavdelingen

Avdelingen jobber med pressearbeid, sosiale medier, nettsider, myndighetskontakt, arrangementer og foto/video.

Eva Karin Dahle Rabben er kommunikasjonssjef

Hun leder kommunikasjonsarbeidet hos Barneombudet, og har ansvar for myndighetskontakt.

E-post: eva.karin.dahle.rabben(a)barneombudet.no

Kari Stenquist er seniorrådgiver

Hun er mediekontakt og gjør annet daglig kommunikasjonsarbeid.

E-post: kari.stenquist(a)barneombudet.no


Jonas Bjørkli er seniorrådgiver

Han jobber med nettsider, film, foto og publikasjoner. Har fagansvar for barn og unges deltakelse i samfunnet.

E-post: jonas.bjorkli(a)barneombudet.no


Arild Strømmen er seniorrådgiver

Han jobber med daglige kommunikasjonsoppgaver og sosiale medier.

arild.strommen(a)barneombudet.no

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonen har oppgaver knyttet til driften av Barneombudet. Avdelingen har ansvar for økonomi, arkiv, kontoradministrasjon og personal.

Tove Fredheim er administrasjonssjef

Hun er økonomi- og personalansvarlig, og leder administrasjonsavdelingen. Hun har ansvar for budsjett, regnskap, lønn, økonomistyring og anskaffelser.

E-post: tove.fredheim(a)barneombudet.no


Gunn Karin Aase er seniorrådgiver

Hun er personlig assistent for barneombudet, og har ansvar for barneombudets kalender og avtale. Hun har også ansvar for arkiv- og saksbehandlingssystemet, språkvask og økonomi.

E-post: gunn.karin.aase(a)barneombudet.no


Adama Bargee er førstekonsulent

Hun har ansvar for sentralbord, besøk til kontoret, registrering av post, postjournal, innkjøp, drift av kontorlokalet.

E-post: adama.bargee(a)barneombudet.no


Naseem Akhtar Chaudhry er førstekonsulent

Hun har ansvar for sentralbord, besøk til kontoret, registrering av post og økonomi.

E-post: naseem.akhtar.chaudry(a)barneombudet.no