Gå til toppen

Barn og unge som ekspertar

Blant dei viktigaste rådgivarane for Barneombodet er barn og ungdom.

Barn er ekspertar på korleis det er å vere barn. For at Barneombodet skal gjere ein god jobb er må vi høyre på kva barn og unge har å seie.


Vi nyttar oss av det vi kallar ekspertmøte og ekspertgrupper.

Sjå Barneombodets medverknadshandbok nederst på sida.

Ekspertmøte er korte eingongsmøte, mens ekspertgrupper gjerne møtest fleire gonger.

Felles for begge er at vi samlar ekspertar. Vi kallar nemleg barn og unge som har spesielle erfaringar for ekspertar.

Ekspertane kjem med anbefalingar om korleis barn i same situasjon som dei kan få det betre.

Barneombodet har hatt ekspertgrupper med barn og unge som:

·    er sjuke og er mykje på sjukehus

·    har vore med i katastrofar

·    har skilte foreldre

·    har vore utsette for incest

·    har ein familiemedlem i fengsel

·    har fått ein forelder utvist frå Noreg

·    ikkje fullfører skulen

·    har vore utsette for vald

Alle bør bruke barn som ekspertar

Vi er opptekne av at fleire som jobbar med barn og ungdom skal snakke direkte med dei det gjeld. Derfor har vi laga ei handbok som gir råd om korleis ein kan lage ekspertgrupper, og kva ein kan gjere.

Kjenner du nokon vaksne som bør høyre meir på barn og unge? Be dei ta ein titt her.

Medverknadshandboka blei publisert i desember 2018 og er ein revisjon av «Eksperthåndboka» som Barneombodet tidligare har lansert. Vinteren 2018 kom den for fyrste gong på nynorsk.

Last ned medverknadshandboka her: 

Medvirkningshåndboka (bokmål) (PDF)

Medverknadshandboka (nynorsk) (PDF)

Her kan du sjå den gamle handboka til Barneombodet:

Barneombudets eksperthåndbok (PDF)