Gå til toppen

Barneombudets strategi 2019-2021

I perioden 2019-2021 har barneombud Inga Bejer Engh og resten av staben valgt ut disse fire områdene som hovedsatsingsområder:

  • Arbeide for å forebygge utenforskap blant barn og unge
  • Arbeide for best mulig psykisk helsehjelp til barn og unge
  • Arbeide for å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet
  • Arbeide for en tryggere digital hverdag for barn og unge

Under hvert av hovedsatsingomsrådene er det laget flere delmål. Disse kan du lese i vårt strategidokument. Dokumentet kan du lese under, eller på denne lenken (PDF).

Strategidokumentet vil gi et inntrykk av hva som blir det viktigste for Barneombudet i årene som kommer, men til tross for at fire områder er valgt ut kommer ombudet til å følge andre prosesser tett. Dette gjelder spesielt arbeidet med vold mot barn, skolemiljø og implementering av barnekonvensjonen.

Dersom du ikke klarer å bla i dokumentet her, kan du også lese ved å klikke på denne lenken.

I arbeidet kommer også barn og unges medvirkning til å være viktig. I dialogen med barn og unge kommer vi til å bruke metoder fra vår egen eksperthåndbok. Den er nå oppdatert, og har skiftet navn til «Medvirkningshåndboka». Dersom du lurer på hvordan du kan inkludere barn og unge i ditt arbeid, så finner du heftet på her.