Gå til toppen

Barneombudet vil vite hvordan barn og ungdom opplever behandling i BUP

Barneombudet holder på med et prosjekt om barn og ungdom som har fått eller får hjelp fra BUP (psykisk helsevern for barn og ungdom).

Vi skal prøve å finne ut om barn og ungdom får den hjelpen de trenger, og da vil vi gjerne prate med barn og ungdom som har erfaringer fra BUP.

Det er mange ting vi lurer på, blant annet:

 • Hvordan har det vært å komme til BUP?
 • Måtte du vente lenge?
 • Får du timer når du trenger det?
 • Er du trygg når du møter BUP?
 • Er timene dine tilpasset skolegang?
 • Og flere andre ting.

Den gruppen vi ønsker å komme i kontakt med er barn og ungdom i alderen 10-20 år som har vært i BUP i løpet av de to siste årene.

Vi ønsker hovedsakelig kontakt med ungdom fra:

 • Oslo
 • Akershus
 • Agderfylkene
 • Trondheimsregionen
 • Bodø
 • Tromsø
 • Finnmark

Les mer i vårt hefte for barn og ungdom, eller i vårt hefte for foreldre.

Vil du være med i dette prosjektet, ta kontakt med:

Morten Hendis
Tlf.: 911 04 303
morten.hendis(a)barneombudet.no

Kjersti Karlsen
Tlf.: 902 09 636
kjersti.karlsen(a)barneombudet.no
Hvorfor gjør vi dette?


Fra Barneombudets strategi 2019-2021:

En stor andel barn og unge opplever å ha psykiske plager. Dette kan gå ut over deres hverdag, og noen står også i fare for å utvikle mer alvorlige og langsiktige problemer. Det er svært viktig at barn har lett tilgang til et psykisk helsetilbud i kommunene, slik at de får hjelp der de bor.

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunene sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, får tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Gjennom Barneombudets samtaler med barn og unge er det grunn til å tro at det er mange som i dag ikke har et godt nok tilbud om lavterskel psykisk helsehjelp. Dette vil vi arbeide for i årene som kommer. I tillegg til gode tilbud i kommunene, er det avgjørende at barn og unge som har behov for hjelp fra spesialisthelsetjenesten innenfor psykisk helse, får et godt og tilpasset tilbud.

Barneombudet har mottatt innspill knyttet til spesialisthelsetjenestenes kapasitet, ressurser, inntakskriterier, arbeidsmetoder og kompetanse. I tillegg er det viktig med god psykisk helsehjelp til de barna som er i svært utsatte situasjoner, som barn under offentlig omsorg og barn i konflikt med loven.

Vi ønsker å se nærmere på hvordan barn og unge opplever spesialisthelsetjenesten for psykisk helse, og hvordan den fungerer for barn og unge i dag.