Gå til toppen

Om Barneombudet

Barneombudet er barn og unges talsperson. Vi jobber for barns rettigheter.

  • Vi har ansvar for at barn og unges meninger blir hørt, og at deres rettigheter blir fulgt.
  • Vår viktigste oppgave er å passe på at de som bestemmer i Norge følger barnekonvensjonen.
  • Barneombudet er uavhengig. Det betyr at vi selv bestemmer hva vi skal arbeide med og hvilke meninger vi skal ha.

Lov om barneombud sier hvordan vi skal jobbe. Loven er bestemt av Stortinget. Les mer om loven om barneombud og instruksen for vårt arbeid.

Barneombudet er både et kontor og en person.

Inga Bejer Engh er barneombud. Hun er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat.

Sammen med ombudet jobber det cirka 20 personer som gir ombudet råd om medvirkning, skole, barnevern, skilsmisse, mobbing og andre tema som er viktige for barn.

Barn og ungdommer er også viktige rådgivere for ombudet.