Gå til toppen

Kontakt

Hva kan Barneombudet gjøre?

Vi svarer på spørsmål om rettigheter og kan gi barn og unge råd og tips. Det kan være spørsmål om skole, familie, barnevern, helse, asylbarns rettigheter eller andre tema. Vi kan også gi deg informasjon om hvem som kan hjelpe.

Hva kan Barneombudet ikke gjøre?

Det er enkelte ting vi ikke kan gjøre for barn og ungdom, eller voksne på vegne av barn:

  • Vi kan ikke gjøre om på noe som har blitt bestemt av andre offentlige myndigheter, som for eksempel barnevernet, skolen eller domstolen. Men vi kan gi råd om hvordan du skal gå fram for å klage på det som er bestemt. Husk: Hvis du ønsker å klage på barnevernet eller skolen din, må du sende klagen til Fylkesmannen.
  • Vi kan ikke blande oss inn i krangler mellom foreldre om barna deres, eller konflikter mellom foreldre og barn. Da må du kontakte familievernet for å få hjelp.

Voksne som ønsker svar fra oss

Voksne privatpersoner må skrive til oss på e-post eller i brevpost. Dersom det du skriver til oss inneholder sensitive opplysninger, må du sende det til oss per brev. Vi må også svare deg per brev, husk derfor å sende oss postadresse.

  • Postadressen vår er Postboks 8889 Youngstorget, 0028 OSLO
  • E-postadressen er post@barneombudet.no

Dersom du kontakter oss på e-post må du oppgi din vanlige postadresse dersom vi skal svare deg på sensitive spørsmål.

Barneombudet er forpliktet til å journalføre alle henvendelser. Det gjelder alle dokumenter, inkludert brev og e-post. Journalen offentliggjøres. Dette er i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og arkivlova.

Presse finner kontaktinformasjon her.

Slik kommer du som er barn i kontakt med oss:

Vi prioriterer barn og ungdom.

Vi har taushetsplikt om det du forteller, men er det en alvorlig sak er vi pålagt å varsle rett myndighet. På Spør Barneombudet er du anonym.

Besøke Barneombudet?

Vi holder til i samme kvartal som Arkaden kjøpesenter i Oslo sentrum. Besøksadressen er Karl Johans gate 7. Vi har inngang fra Dronningens gate.

Finn oss på Google Maps