Gå til toppen

Kontakt

Hva kan Barneombudet gjøre?

Vi svarer på spørsmål om rettigheter og kan gi barn og unge råd og tips. Det kan være spørsmål om skole, familie, barnevern, helse, asylbarns rettigheter eller andre tema. Vi kan også gi deg informasjon om hvem som kan hjelpe.

Hva kan Barneombudet ikke gjøre?

Det er noen ting vi ikke kan gjøre for barn og ungdom, eller for voksne som spør for barn:

  • Vi kan ikke gjøre om på noe som har blitt bestemt av andre offentlige myndigheter, som for eksempel barnevernet, skolen eller domstolen. Men vi kan gi råd om hvordan du skal gå fram for å klage på det som er bestemt. Husk: Hvis du ønsker å klage på barnevernet eller skolen din, må du sende klagen til Fylkesmannen.
  • Vi kan heller ikke blande oss inn i krangler mellom foreldre om barna deres, eller konflikter mellom foreldre og barn. Da må du kontakte familievernet for å få hjelp.

Voksne som ønsker svar fra oss

Voksne privatpersoner må skrive til oss på e-post eller i brevpost. Hvis det du skriver til oss inneholder sensitive opplysninger, må du sende det til oss per brev. Vi må også svare deg per brev, husk derfor å sende oss postadressen din.

  • Postadressen vår er Postboks 8889 Youngstorget, 0028 OSLO
  • E-postadressen vår er post@barneombudet.no

Hvis du kontakter oss på e-post må du oppgi din vanlige postadresse dersom vi skal svare deg på sensitive spørsmål.

Barneombudet er forpliktet til å journalføre alle henvendelser. Det gjelder alle dokumenter, inkludert brev og e-post. Journalen blir lagt ut på Barneombudets nettsider. Dette er i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og arkivlova.

Pressen finner vår kontaktinformasjon her.

Slik kommer du som er barn eller ungdom i kontakt med Barneombudet:

Vi svarer barn og ungdom raskere enn vi svarer voksne.

Vi har taushetsplikt om det du forteller oss, men hvis det er en alvorlig sak, må vi varsle rett myndighet. På Spør Barneombudet legger vi ikke ut navnet til dem som skriver til oss.

Skal du besøke Barneombudet?

Vi holder til i samme kvartal som Arkaden kjøpesenter i Oslo sentrum. Besøksadressen er Karl Johans gate 7. Vi har inngang fra Dronningens gate.

Finn oss på Google Maps