Gå til toppen

Verktøy for medverknad

Barn og unge er ekspertar på sine eigne liv og har rett på å bli høyrt i saker som angår dei. Mange vaksne veit ikke korleis dei skal få involvert og høyrt barn på ein god måte. I publikasjonen «Eksperthåndbok» gir Barneombodet vaksne eit verktøy for å høyre barn, med nyttige tips om korleis vi gjennomfører høyringer med barn og unge. Vi tenkjer at alle som tar avgjerder på vegner av barn og unge kan få mykje ut av å holde slike høyringar. Spesielt gjeld dette administrasjon på statleg og kommunalt nivå.

Barneombodet sine erfaringer
I handboka deler vi våre eigne erfaringar med å jobbe med barn og unge som ekspertar.

Metodar og praksis
Handboka gir både innføring i metodikk og praktiske tips om planlegging, gjennomføring, evaluering og tilbakemelding.

– Jeg håper håndboka vil hjelpe flere til å høre barn og unge i saker som angår dem. Det er barns rett å bli hørt, seier Anne Lindboe.

Les handboka på nett eller last den ned.

Barneombodet si eksperthandbok

Se Annes oppfordring på YouTube her: