Gå til toppen

«Uten mål og mening?»

God spesialundervisning er helt nødvendig.

Det sikrer at elever som trenger spesialundervisning når sitt fulle potensiale – at de lærer, trives, utvikler selvtillit og troen på seg selv, og den gir dem muligheten til å nå drømmene sine i fremtiden.

Les vår fagrapport fra 2017; «Uten mål og mening?»

Se «barnas spesialtips til spesialundervisningen».

I dette prosjektet har vi pratet med flere unge eksperter. Blant de vi har hatt kontakt med er Daniel og Maren. De har to helt forskjellige historier knyttet til spesialundervisning. Se deres historier her:

I dette prosjektet har vi sett at verken elevenes – eller spesialundervisningens potensiale blir utnyttet fullt ut. Dette skyldes ikke at spesialundervisning i seg selv ikke nytter – men at spesialundervisningen som gis ikke er god nok.

Både forskning og praksis har vist at mulighetene for å gi elevene et godt læringsutbytte er større i spesialundervisningen enn i den ordinære undervisningen.

Dette forutsetter imidlertid at undervisningen gis av lærere med riktig kompetanse, at man har høye forventninger til eleven og at innhold og organisering er tilrettelagt elevens behov.

Noen skoler og kommuner får det til. Det finnes eksempler på elever som trives på skolen og har godt utbytte av spesialundervisningen. Mulighetene for å lykkes i spesialundervisningen er stor.

Se lanseringsarrangementet her:

 

Se bilder fra arrangementet: