Gå til toppen

Sykehusekspertene

Barneombudets hefte med erfaringer og råd fra barn som har vært mye på sykehus. Barna gir ti råd om hvordan de som jobber på sykehus bør forholde seg til barn.

Heftet gis ut etter arbeidet med Barneombudets ekspertgruppe med barn som har vært mye på sykehus. Gruppen besto av fem barn i alderen 10 til 12 år. De ble rekruttert gjennom Oslo universitetssykehus, avdeling Rikshospitalet. De fem møtene i gruppen ble holdt i Barneombudets lokaler i 2010 og 2011.

10 råd til leger, sykepleiere og andre
En viktig del av arbeidet i ekspertgruppen har vært å utvikle ti råd, eller bud, til personer som møter barn og unge i sin jobb på sykehuset. De ti rådene er formulert av barna selv.

Rådene er trykket på et laminert kort som Barneombudet og ekspertgruppen ønsker at leger, sykepleiere og andre skal ha med seg i brystlommen på arbeidsuniformen sin.

Last ned rapporten: Sykehusekspertene

Last ned de ti bud: Sykehusekspertenes 10 bud

Bla i rapporten på nett: