Gå til toppen

Supplerende rapport til FNs komitè for barns rettigheter 2009

Det er myndighetene som har plikt til å sørge for at barnekonvensjonen blir fulgt i Norge og at barn i Norge har de rettighetene barnekonvensjonen sier barn skal ha.

Hvert femte år må derfor den norske regjering sende en rapport til FN hvor de skriver om hva de gjør for at barn skal få rettighetene sine oppfylt i Norge. Regjeringens rapport.

Barneombudets skyggerapport
Barneombudet har et ekstra ansvar for å følge med på at barnekonvensjonen følges. Ombudet sender derfor en egen «skyggerapport» til FNs barnekomité om hvordan norske myndigheter oppfyller sine forpliktelser etter barnekonvensjonen.

Barneombudet møter også barnekomiteen i oktober 2009 for å diskutere skyggerapporten.

Last ned: Barneombudets supplerende rapport til FNs komitè for barns rettigheter 2009