Gå til toppen

Status for barns rettigheter 2012

Denne rapporten inneheld ei lang rekkje anbefalingar til myndigheitene, på mange område som gjeld barnerettane og oppveksten til barn i Noreg.

Rapporten ble gitt ut i høve at Reidar Hjermann avslutta sin siste periode som barneombod våren 2012.

«Denne statusrapporten er min stafettpinne til de som skal jobbe for å med barn i årene som kommer. Norge er verdens ledestjerne når det gjelder barns rettigheter. Likevel er det et stykke igjen til vi skal si oss fornøyd. Vi har ennå mye å gjøre» skriver Reidar Hjermann i forordet.

Rapporten er delt inn i kapittel som tar for seg ulike sider av posisjonen og rettane barn har i samfunnet.

Rapporten kan bestillast i trykt versjon ved å ta kontakt med Barneombodet.

Last ned: Status for barns rettigheter – 2012

Bla i rapporten på nett: