Gå til toppen

Retten til medvirkning for samiske barn og unge

Fellesnordisk barneombudsrapport om samiske barn og unges oppvekstvilkår. Her finner du både norsk og nordsamisk versjon.

Barneombudene i Sverige, Norge og Finland har gått sammen om å undersøke samiske barn og unges oppvekstvilkår. Rapproten gir et innlikk i endel samiske ungdommers tanker om samiskhet, skolegang og medvirkning.

Her finner du rapporten fra prosjektet:

Retten til medvirkning og innflytelse for samiske barn og unge

Sámi mánáid ja nuoraid oassálastinvuoigatvuohta ja váikkuhanvuoigatvuohta