Gå til toppen

Rapport om incest

Barneombudet har gitt ut en rapport med innspill og erfaringer fra ekspertgruppen med barn utsatt for incest.

Rapporten heter «Eksperter på incest. Å bli utsatt for seksuelle overgrep av en du kjenner». Den kan lastes eller leses nederst på denne siden. Dersom du ønsker å få rapporten tilsendt i papirformat kan du ta kontakt med Barneombudet på e-post.

Arbeidet med ekspertgruppen
Ekspertgruppen besto av åtte jenter utsatt for incest. Gjennom to år har gruppen hatt jevnlige møter med Barneombudet, og deltatt i ulike aktiviteter. Dette arbeidet er oppsummert i denne rapporten.

I rapporten kommer ekspertgruppen med en rekke råd til barnehage og skole, barnevern, helsetjenester og politi. Jentene etterlyser dessuten mer informasjon til alle barn og unge om hva incest er, og oppfordrer til økt kunnskap hos både skole, helsestasjon, politi, legevakt og barnevernet.

Her er noen av rådene jentene kommer med:

  • Barn må lære om seksualitet tidligere. De må ha undervisning tilpasset sin alder allerede i barnehagen og på barneskolen.
  •  Barn må vite hvor de kan henvende seg for å få hjelp.
  •  Saksbehandlere i barnevernet må tørre å spørre og snakke om seksuelle overgrep.
  •  Ikke snakk til ungdom som om de var et yngre barn.

Barneombudets ekspertgrupper
Barneombudet oppretter ekspertgrupper for at barn og unge med ulike erfaringer skal bli hørt, og at deres meninger og erfaringer skal tas med i betraktning når myndighetene tar beslutninger som angår den aktuelle gruppen barn.

Last ned rapporten: Eksperter på incest

Bla i rapporten på nett: