Gå til toppen

Mobbehøring «Jeg vil drømme gode drømmer»

”Rektor tror mer på voksne som ikke har sett på saken, enn på meg”

Vi har snakket med 22 barn og unge i hele Norge som har vært utsatt for grov mobbing. I rapporten ‘Jeg vil drømme gode drømmer’ har vi samlet deres historier og tips til voksne og skoler i kampen mot mobbing.

Vi har laget mobberapporten sammen med 22 barn og ungdommer i alderen 9 til 19 år. De fleste har vært i slutten av barneskolen eller begynnelsen av ungdomsskolen (11-15 år).

I denne rapporten har vi samlet barnas erfaringer og deres anbefalinger for å gjøre systemet bedre.

Les hele rapporten her:

Mobbehøring – ‘Jeg vil drømme gode drømmer’