Gå til toppen

Helse på barns premisser

Barnehelse handlar ikkje berre om å sikre barn mot sjukdom. God barnehelse handlar om å sikre fysisk, psykisk og sosial trivsel for barn. Først når vi klarar å sikre alle desse elementa, kan vi snakke om god barnehelse. Norske barn har eit av verdas beste helsetilbod, men kva meiner barn og unge sjølv om teenestene de blir tilbydt? Har alle norske barn eigentleg tilgang til likeverdige og gode helsetenester?

I arbeidet med denne rapporten har vi funne fleire alvorlege manglar
ved dagens helsetilbod til barn.

Helse på barns premisser – Hele rapporten

Helse på barns premisser lettlest versjon

Innledning, metode

En forsvarlig skolehelsetjeneste?

Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn

Barn på sykehus

Helsetilbud til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Den juridiske rammen rundt barns helse

 

Plakat: Ti tips til helsepersonell

Du kan se sendingen fra HIOA 6.mars her