Gå til toppen

Rapportlansering 22. september

Barneombudet presenterer resultatene fra prosjektet «Grenseløs omsorg» med et fagseminar på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dette er tredje gangen vi har et samarbeid med HIOA om en fagdag, der erfaringer fra Barneombudets arbeid blir presentert for studenter, fagpersoner, og beslutningstakere.

Last ned rapporten her

Årets Barneombudets dag på HIOA er delt i to. Første del står Barneombudet for, der vi presenterer resultatene fra prosjektet og våre anbefalinger til beslutningstakere og de som jobber med denne gruppen barn og unge. Det blir faglige innlegg fra Barneombudets rådgivere med eksterne gjester som jobber i felten.

Andre del arrangeres av HIOA, der studentene har ulike workshops på tematikken om tvangsbruk overfor barn og unge i psykisk helsevern og barnevern.

Program

Lanseringen kan følges via nett-tv, HIOA direkte. Følg lenken her: HIOAdirekte

Prosjektleder Ane Gjerde kan høres i samtale med Jan Storø, førstelektor ved institutt for sosialfag på HIOA i denne denne podcasten.

Last ned fagrapporten ‘Grenseløs omsorg’ her.