Gå til toppen

«Grenseløs omsorg»

Grenseløs omsorgUnødvendig bruk av tvang er brudd på barns grunnleggende menneskerettigheter.

I rapporten “Grenseløs omsorg” om bruk av tvang mot barn i barnevern og psykisk helsevern ser vi at det er stor grunn til bekymring.

I arbeidet med rapporten har vi snakket med over 50 barn med ulike erfaringer knyttet til bruk av tvang.

– Vi har fått informasjon om små barn med psykiske lidelser som har blitt holdt i politigrep, jenter utsatt for seksuelle overgrep som har blitt lagt i bakken av menn mye større enn dem selv og ungdom som har blitt fotfulgt 24 timer i døgnet. Barna beskriver tvangsbruken som skremmende og krenkende, forteller Lindboe.

Noen ganger er tvangsbruk nødvendig for å beskytte barnet, men tvangsbruk må aldri bli en nødløsning på grunn av manglende forebygging og kompetanse hos de voksne.

Barn på institusjoner og som er under offentlig omsorg trenger forutsigbare rammer og god kommunikasjon som gir trygghet og følelsen av å høre til.

Last ned rapporten her:  Grenseløs Omsorg