Gå til toppen

«Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» – om vald mot barn

– Barn får ikkje hjelp når dei har vorte utsett for vald og overgrep

Det går fram av rapporten «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes».

I rapporten, der Barneombodet har snakka med om lag 50 barn og unge som har vore utsett for vald eller seksuelle overgrep i oppveksten, avdekkjer Barneombodet store hol i oppfølgingstilbuda.

Barna fortel om eit system som rett og slett ikkje fungerer.

«Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» – Barneombudets rapport om barn som er utsatt for vald eller overgrep.

Sjå video frå Barneombudets lansering: