Gå til toppen

Elevmedvirkning: Inspirasjonshefte til læreren

Medvirkningshefte-1

Nyttig hefte om elevmedvirkning

Dette er et inspirasjonshefte ment for dere som jobber i skolen. Her står det mer om hva elevmedvirkning er og hvorfor det er viktig.

Her finnes også konkrete verktøy for å bedre mulighetene for elevmedvirkning på skolen.

Heftet er utarbeidet i samarbeid med Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG), Redd Barna, UngOrg, Unicef Norge og Voksne for barn

Elevmedvirkning: Å bli inkludert, verdsatt og hørt (PDF)