Gå til toppen

Bekymringsmelding om skolemiljø

Barneombudet har laget en rapport om krenkelser i skolen og brudd på elevenes rett til et godt skolemiljø.

Barneombudet har skrevet en rapport som sendes som en bekymringsmelding til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Her dokumenteres det at staten ikke har virkemidlene som sikrer elever et godt skolemiljø.

Barneombudet fikk i 2011 ekstra midler av Kunnskapsdepartementet for å bistå elever og foreldre i alvorlige mobbesaker.

Bekymringsmeldingen ble levert 2. juni 2012

Last ned: Bekymringsmelding fra barneombudet: Krenkelser i skolen

Bla i bekymringsmeldingen på nett: