Gå til toppen

Årbok frå Barneombodet 2009-2010

I årboka frå Barneombodet for åra 2009 og 2010 kan du lese om kva vi har jobba med i dei to åra, og kva Barneombodet meiner om viktige saker.

Last ned boka som PDF nedst på denne sida. Du kan også bestille papirversjonen ved å sende ein e-post til Barneombodet.

Boka er delt i 13 kapitler. 10 av desse handlar om kva Barneombodet meiner i sentrale tema om barnerettane og oppveksta til barn i Noreg, medan dei tre siste handlar om drifta av barneombodskontoret.

”Denne årboken har barn og unges deltakelse som hovedfokus. Barn og ungdom som blir involvert og tatt på alvor utvikler den fellesskapsfølelsen som er så uendelig viktig for at vi skal fungere sammen som samfunn. Barn og unge forstår intuitivt at med deltakelse og reell innflytelse følger også ansvar for samfunnet de er en del av”, skriv barneombod Reidar Hjermann i forordet til årboka frå Barneombodet 2009 – 2010.

Last ned: Årbok frå Barneombodet 2009-2010

Bla i årboka på nett: