Gå til toppen

Årsrapportar frå Barneombodet

I følgje instruks for barneombodet § 8, skal Barneombodet kvart år levere ein rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Denne rapporten blir vanlegvis skriven i februar. I rapporten skal vi gjere greie for verksemda i Barneombodet i året som gjekk, både fagleg og administrativt.

Vi lagar og ein eigen rapport til Kunnskaps- og integreringsdepartementet for å gjere reie for midla vi får til arbeid med psykososialt skulemiljø og barnehage.

Her kan du lese årsrapportane frå Barneombodet: