Gå til toppen

Offentlig journal

Etter offentlegforskrifta § 6 fjerde ledd tredje punktum skal journalen innrettes slik at det ikke skal være mulig å få treff på personnavn i innførsler i journalen som er eldre enn ett år. Derfor publiserer vi bare offentlig journal for de siste 12 månedene på denne nettsiden.

Ønsker du innsyn i Barneombudets dokumenter, kontakt post@barneombudet.no

Uke 22 – 2020

Uke 21 – 2020

Uke 20 – 2020

Uke 19 – 2020

Uke 18 – 2020

Uke 17 – 2020

Uke 16 – 2020

Uke 15 -2020

Uke 14 – 2020

Uke 13 – 2020

Uke 12 – 2020

Uke 11 – 2020

Uke 10-2020

Uke 9 – 2020

Uke 8 – 2020

Uke 7 – 2020

Uke 6 -2020

Uke 5 – 2020

uke 4 – 2020

Uke 3-2020

Uke 2-2020

Uke 1-2020

uke 51 – 2019

uke 50 – 2019

Uke 49 – 2019

Uke 48 – 2019

Uke 46-2019

Uke 45-2019

Uke 44-2019

Uke 43-2019

Uke 42-2019

Uke 41-2019

Uke 40-2019

Uke 39-2019

Uke 38-2019

Uke 37-2019

Uke 36-2019

Uke 35-2015

Uke 34-2019

Uke 33-2019

Uke 32-2019

Uke 28-31-2019

Uke 27-2019

Uke 26-2019

Uke 25-2019

Uke 24-2019

Uke 23-2019