Gå til toppen

Offentlig journal

Etter offentlegforskrifta § 6 fjerde ledd tredje punktum skal journalen innrettes slik at det ikke skal være mulig å få treff på personnavn i innførsler i journalen som er eldre enn ett år. Derfor publiserer vi bare offentlig journal for de siste 12 månedene på denne nettsiden.

Ønsker du innsyn i Barneombudets dokumenter, kontakt post@barneombudet.no

Uke 39-2019

Uke 38-2019

Uke 37-2019

Uke 36-2019

Uke 35-2015

Uke 34-2019

Uke 33-2019

Uke 32-2019

Uke 28-31-2019

Uke 27-2019

Uke 26-2019

Uke 25-2019

Uke 24-2019

Uke 23-2019

Uke 22-2019

Uke 21-2019

Uke 20-2019

Uke 19-2019

Uke 18-2019

Uke 17-2019

Uke 16-2019

Uke 15-2019

Uke 14-2019

Uke 13-2019

Uke 12-2019

Uke 11-2019

Uke 10-2019

Uke 9-2019

Uke 8-2019

Uke 7-2019

Uke 6-2019

Uke 5-2019

Uke 4-2019

Uke 3-2019

Uke 2-2019

Uke 1-2019

Uke 51-52-2018

Uke 50-2018

Uke 49-2018

Uke 48-2018

Uke 47-2018

Uke 46-2018

Uke 45-2018

Uke 44-2018

Uke 43-2018

Uke 42-2018

Uke 41-2018

Uke 40-2018