Gå til toppen

Forslag til midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven for barnehage og skole

Barneombudet viser til høring om midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven for barnehage og skole. Vi ønsker å kommentere på de foreslåtte reglene om tilbud til barn med særlige omsorgsbehov.

Les hele vårt høringssvar her (PDF).

Her er en kort oppsummering av våre innspill.

  1. Tydeligere regulering av hvem skal få et barnehage- og skoletilbud
    • Barneombudet mener at det må være tydeligere i forskriftene hvilke barn som likevel har rett til et barnehage- og skoletilbud, og hvilke vurderinger som kommunen (her mener vi også fylkeskommunen) er forpliktet til å gjøre
  2. Kommunen bør ha en plikt til å vurdere hvem som skal ha et tilbud
    • Vi mener at kommunen som skoleeier og barnehagemyndighet bør ha et forskriftsfestet ansvar for å kartlegge hvilke barn som kan være omfattet av unntaket om særskilte omsorgsbehov. For å sikre at de barna som har behov for et slikt tilbud får den hjelpen de trenger, mener vi det bør fastsettes en plikt til å kartlegge hvilke barn som er særskilt sårbare og som derfor bør gis et tilbud.
  3. Det er for vanskelig å forstå hvilke vedtak som kan påklages
  4. Krav til klagesaksbehandlingen
    • Barneombudet mener at enkeltvedtak om avslag på barnehage- eller skoletilbud må begrunnes.

Les hele vårt høringssvar her (PDF).