Gå til toppen

Nye midlertidige tilpasninger i reglene i barnehageloven og opplæringsloven

Barneombudet viser til høring om endringer i midlertidige forskrifter om barnehage og grunnopplæring med hjemmel i koronaloven mv. og gir her våre innspill til forslagene.

Vi er enige i at det er behov for å presisere tydeligere hvilke av reglene i opplæringsloven og barnehageloven som gjelder og i hvilket omfang. Slik vi ser det, var forslagene til regulering for vage og vidtrekkende i forrige høring hvor det ble foreslått at reglene i barnehageloven og opplæringsloven skulle gjelde henholdsvis «så langt de er mulige» eller «så langt de er mulige og forsvarlige» å oppfylle. 

Les hele vårt høringssvar her (PDF).