Gå til toppen

Høring i Stortinget om endringer i barneloven – fremme likestilt foreldreskap

Regjeringen foreslår å endre barneloven slik at delt bosted framheves som alternativ ved samlivsbrudd. Vi advarer mot en slik endring, da vi mener det vil sende sterke signaler om at foreldrerettferdighet er viktigere ved samlivsbrudd enn hensynet til det enkeltes barns beste.

Barneombudet presiserer at vi ikke er i mot delt bosted, men vi mener at lovverket må signalisere at det viktigste er at foreldre velger den bosteds- ordningen som er til det beste for barnet.

Les vårt Notat til åpen høring om barneloven