Gå til toppen

Innsyn i rapport fra koordineringsgruppe om tilbudet til sårbare barn og unge

Barneombudet ber i dette brevet om innsyn i rapport fra Regjeringens koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid 19-pandemien.

For å ivareta våre lovpålagte oppgaver om å overvåke lovgivning og forvaltningspraksis som påvirker barn og unge i Norge, er vi helt avhengige av tilgang til den informasjon som blir lagt til grunn for myndighetenes beslutninger. 

For ombudet er det ikke tilstrekkelig å motta denne informasjonen etter at beslutningene er tatt. 

Les hele brevet vårt her (PDF).