Gå til toppen

Forespørsel om møte med Koronakommisjonen

Barneombudet har i et brev i juni bedt om et møte med Koronakommisjonen. Kommisjonen skal foreta en helhetlig og grundig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av pandemien.

Vi stiller spørsmål ved om noen av tiltakene som ble innført har vært mer inngripende enn det som var nødvendig og forholdsmessig. Dette mener vi bør være et tema i kommisjonens rapport og vi ønsker å utdype dette for kommisjonen.

Les vårt brev her (PDF).