Gå til toppen

Ønske om dialog om norske barn i leirene i Syria

Barneombudet er bekymret for situasjonen til de barna som befinner seg i leirene etter krigen i Syria. FN rapporterer om forferdelige forhold, blant annet fra leiren Al hol, der barn dør av dehydrering og diare. Dette er en uholdbar situasjon, og det haster med å få inn humanitær hjelp og finne en løsning for de menneskene som befinner seg i leirene.

Barneombudet mottar mange henvendelser om situasjonen og rettighetene for de norske barna i leirene i Syria. Vi er imidlertid ikke kjent med hvilke vurderinger norske myndigheter har gjort i saken.

Vi ber derfor om et møte med UDs konsulærtjeneste for å høre hvilke vurderinger de har gjort.

Les hele vårt brev her (PDF).