Gå til toppen

Barneombudet er bekymret for norske barn i Syria

Barneombudet er bekymret for situasjonen til de barna som befinner seg i Al Hol leiren. Den humanitære situasjonen er uholdbar, og det haster med å sikre norske barn hjemreise. 

Barneombudet ønsker en dialog med Utenriksdepartementet om hvordan norske myndigheter vurderer barnas rettigheter i denne saken, både sett opp mot nasjonalt regelverk, menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett. Vi ønsker å vite hva som gjøres for at barn med norsk statsborgerskap får den hjelpen de har krav på. 

Barneombudet ønsker å invitere Utenriksdepartementet ved relevant personell til et møte for å informere oss om situasjonen for disse familiene og hvilke vurderinger departementet har gjort i sakens anledning. 

Les hele brevet her (PDF).