Gå til toppen

Brev til myndighetene

Barneombudet sender mange brev om prinsipielle spørsmål til norske myndigheter. En del av disse brevene finner du på denne siden.

Brevet legges ut i full tekst og som PDF-dokumenter. Svarbrev blir publisert der det er aktuelt.