Hele barnekonvensjonen

Her kan du lese hele FNs barnekonvensjon med tilleggsprotokoller. Du kan også laste den ned som PDF: FNs konvensjon om barnets rettigheter FNs konvensjon om barnets rettigheter: Konvensjonen ble vedtatt av FN (De forente nasjoner) 20. november 1989. Ratifisert av Norge 8. januar 1991. Oversikt over alle artikler med lenke til full tekst under DEL I Artikkel … Fortsett å lese Hele barnekonvensjonen