Gå til toppen

Barnekonvensjonen

Barneombodet skal følgje med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarar med dei forpliktingane Noreg har etter FNs konvensjon om barnet sine rettar.

På desse sidene finn du barnekonvensjonen i fulltekst med tilleggsprotokollar, informasjon om konvensjonen og relevante dokument, bl.a. rapportar til FNs barnekomité.

Sjå også våre sider om barnekonvensjonen til barn og unge, og Barnekonvensjonen på YouTube.